ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, εντός της προθεσμίας που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Για κάθε κατηγορία θέσεων υποβάλλεται μόνο μια αίτηση. 

Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε αίτηση, να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα προσόντα που απαιτούνται από τη δημοσίευση, για διορισμό στην εν λόγω θέση. 

Για να καταστεί δυνατή η υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης, να επισυνάψετε τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά και να αποδεχτείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να σας ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

 

Δεν υπάρχουν θέσεις στο παρόν στάδιο.

Σύνδεση στο Σύστημα

Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2020

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS